Homeเรียนต่อเกาหลีข่าวสารทุนเกาหลีรายละเอียดและใบสมัคร ทุนรัฐบาลเกาหลีป.ตรี ประจำปี 2021 (GKS/KGSP Program)

รายละเอียดและใบสมัคร ทุนรัฐบาลเกาหลีป.ตรี ประจำปี 2021 (GKS/KGSP Program)

กำหนดการรับสมัครของ “ทุนรัฐบาลเกาหลี ระดับชั้นปริญญาตรี (Undergraduate)” หรือ Global Korea Scholarship Program for Undergraduate (GKS) (ชื่อเดิม KGSP) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

รูปแบบการรับสมัคร

 • รูปแบบที่ 1 ผ่านสถานทูตเกาหลี (Korean Embassies)
  รับนักเรียนไทยทั้งหมด 3 คน สามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะจากมหาวิทยาลัย 38 แห่งทั่วประเทศเกาหลี (สามารถอ่านรายชื่อมหาวิทยาลัยและคณะที่สามารถสมัครได้จากเว็บไซต์ตามรายละเอียดด้านล่าง)
 • รูปแบบที่ 2 ผ่านมหาวิทยาลัยท้องถิ่น (Regional Universities)
  รับนักเรียนไทยทั้งหมด 2 คน โปรแกรมนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (เท่านั้น) ที่สนใจศึกษาในมหาวิทยาลัยท้องถิ่น (ต่างจังหวัด) หลักสูตร 4 ปี โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับเลือกทั้งหมด 24 แห่ง ดังนี้
 • รูปแบบที่ 3 โปรแกรมสำหรับอนุปริญญา (Program for Associate Degree)
  รับนักเรียนไทยทั้งหมด 2 คน หลักสูตรอนุปริญญา (Associate Degree) หลักสูตร 3-4 ปี + เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี สามารถเข้าศึกษาได้ในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2021 ระดับปริญญาตรี

เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ StudyinKorea.go.kr แล้ว รายละเอียดของ ทุนรัฐบาลเกาหลี ปีการศึกษา 2021 จะอยู่ในส่วนของ Recent articles (หาข้อความ 2021 Global Korea Scholarship for Undergraduate Degrees รายละเอียดของแต่ละช่องทาง (สถานทูตฯ, มหาวิทยาลัยท้องถิ่น, โปรแกรมอนุปริญญา จะอยู่คนละลิงก์ สามารถเลือกคลิกอ่านรายละเอียดส่วนที่ต้องการสมัครได้)และเมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียด ในแต่ละประเภทจะมีเอกสารต่างๆ รายชื่อมหาวิทยาลัย/คณะ ที่สามารถเลือกเรียนได้ ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าเครื่องบิน (เที่ยวบินประหยัด) ขาเข้า-ออกจากประเทศเกาหลี
 • ค่าครองชีพ 900,000 วอน/เดือน
 • ค่าตั้งถิ่นฐาน (จะได้รับเมื่อเดินทางถึงเกาหลี 1 ครั้ง) 200,000 วอน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา 1 ปีเต็มที่สถานบันสอนภาษา
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับปริญญาตรี
 • ประกันสุขภาพ (60,000 วอน/เดือน)
 • นักเรียนทุนจะได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเดือนละ 100,000 วอน หากสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ผ่านตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
 • ค่าใช้จ่ายเมื่อสำเร็จการศึกษา 100,000 วอน​ (จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศ 1 ครั้ง)

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน (ผ่านสถานทูตเกาหลี)

 1. มีสัญชาติไทย (พ่อหรือแม่ต้องไม่มีผู้ใดถือสัญชาติเกาหลี)
 2. อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มีนาคม 1996)
 3. สุขภาพดีทั้งร่ายกายและจิตใจ
 4. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ก่อนวันที่ 1 มีนาคม ปี 2021 (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่สามารถสมัครได้)
 5. เกรดเฉลี่ย 2.64 ขึ้นไป
 6. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยได้รับทุนจากเกาหลีในระดับปริญญาตรีอื่น, ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางต่างประเทศ

ผู้ที่เข้าข่ายการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาเกาหลี มีคะแนน TOPIK ระดับ 3 ขึ้นไปจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 10% จากคะแนนทั้งหมด
 2. บุตรหลานของทหารผ่านศึกในสงครามเกาหลีจะได้รับคะแนนพิเศษ 5% จากคะแนนทั้งหมด
 3. ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (มีใบรับรองคะแนนความสามารถภาษา TOEFL, TOEIC, IELTS)
 4. ผู้ที่สมัครผ่านสถานทูตและเลือกศึกษาต่อคณะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 5. ผู้สมัครในระดับโปรแกรมอนุปริญญาที่มีผลงานได้รับรางวัลจากการแข่งขันในประเทศหรือต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 6. ผู้สมัครที่ครอบครัวมีรายได้น้อย

การสมัครคัดเลือก จะต้องเลือกผ่านทางช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เช่น สมัครผ่านสถานทูตจะต้องยื่นเพียงที่เดียว ไม่สามารถสมัครโปรแกรมมหาวิทยาลัยท้องถิ่น (Regional Universities) หรือของโปรแกรมระดับอนุปริญญา (Program for Associate Degree) พร้อมกันได้

รายละเอียดอื่นๆสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ StudyinKorea.go.kr

กำหนดการรับสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2021 ในประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัคร ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและส่งทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนหรือแบบด่วน(EMS) เท่านั้น มาตามที่อยู่ที่แจ้งให้ทราบ โดยเอกสารต้องถึง ภายในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย Embassy of the republic of Korea (GKS) 23 Thiam-Ruammit Road, Ratchadapisek, Huay-Kwang, Bangkok 10310

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการการรับสมัครในประเทศไทย สามารถติดตามได้จากเพจ Study in Korea for Thais

ระยะเวลาการรับสมัคร

เนื่องจากการคัดเลือกนักเรียนในรอบแรก เป็นการคัดเลือกผ่านสถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย โดยมีรายละเอียดและระยะเวลาการรับสมัครดังนี้

 • ส่งเอกสาร 29 กันยายน 2563 – 12 ตุลาคม 2563
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร 22 ตุลาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2563 (ประกาศวันเวลาที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้งภายหลัง)
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์​ 30 ตุลาคม 2563

การประกาศผลจะประกาศผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกถึงรอบสุดท้ายจะมีกำหนดการเดินทางช่วงระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 (ปฐมนิเทศนักเรียนทุนวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564) * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการเขียนใบสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี

ผู้ที่สนใจสามารถติดตาม Live แนะแนวการกรอกใบสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ซึ่งผู้เขียน (อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลเกาหลี ปี 2012) ได้รวบรวมและเล่าประสบการณ์การสมัคร เทคนิคต่าง ๆ และพูดคุยกับนักเรียนที่ได้รับทุนปี 2019 ​ น้องเบ๊บ ดนุช (มหาวิทยาลัย Silla University) มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรื่องอื่นๆ