Homeเรียนต่อเกาหลีข่าวสารทุนเกาหลีทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (KGSP/GKS 2019) ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (KGSP/GKS 2019) ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562

โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (2019 Global Korea Scholarship) ประจำปี 2562 (2019) ประกาศรับสมัครนักเรียนทั่วโลกกว่า 840 คน จาก 155 ประเทศ ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทเอก และสำหรับนักศึกษาวิจัย เพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศเกาหลีใต้

โควต้าสำหรับคนไทย ทุนรัฐบาลเกาหลีประจำปีการศึกษา 2019

 • สมัครคัดเลือกผ่านสถานทูต (Embassy track) : 6 คน
 • สมัครคัดเลือกผ่านมหาวิทยาลัย (University track) : หลักสูตรทั่วไป 9 คน, หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 3 คน (รวมทั้งสิ้น 12 คน)

โดยผู้ที่สนใจทุนนี้จะต้องผ่านการคัดเลือกรอบแรกผ่านทางสถานทูต โดนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากทางเว็บไซต์ Studyinkorea.go.kr ได้โดยตรง

วิธีการดาวน์โหลดใบสมัคร

เข้าไปที่เว็บไซต์ Studyinkorea.go.kr ในช่อง Recent Articles มองหาลิงก์ [GKS] 2019 Global Korea Scholarship for Graduate Degrees

ทุนรัฐบาลเกาหลี ป.โท เอก 2019

เมื่อเข้าไปแล้วจะมีรายละเอียดการสมัคร โดยให้สังเกตด้านล่างของรายละเอียดจะมีไฟล์ใบสมัคร รายละเอียดของมหาวิทยาลัย และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัคร

กำหนดการปิดรับสมัครจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานการรับสมัครของแต่ละประเทศเช่น สถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย หรือ ศูนย์เกาหลีศึกษาประจำประเทศไทย ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ

 1. ครอบครัวหรือผู้สมัครจะต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี
 2. ชาวเกาหลีและผู้ที่ถือสองสัญชาติไม่สามารถสมัครได้
 3. ผู้สมัครหรือครอบครัวที่เคยได้รับสัญชาติเกาหลีมาก่อนจะต้องแสดงเอกสารสละสัญชาติเกาหลี

อายุ

 • ไม่เกิน 40 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 กันยายน 1979)
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 กันยายน 1974 )

คุณสมบัติทางการศึกษา

 • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2019 หรือมีเอกสารคาดว่าจะจบ
 • ต้องไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทจากประเทศเกาหลี (ยกเว้น ได้รับการอุปถัมป์ หรือนักเรียนทุนรัฐบาลเกาหลี) โดยมีเกรดเฉลี่ย 2.64/4.00 ขึ้นไป หรือ 2.80/4.3 ขึ้นไป

สภาพร่างกาย

 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่มีประวัติการใช้สารเสพติด สามารถอยู่ในประเทศเกาหลีได้เป็นระยะเวลานานได้

คุณสมบัติที่พิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) หรือคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ​ (TOEFL,TOEIC,IELTS) โดยผลคะแนนจะต้องยังไม่หมดอายุ
 • ผู้ที่สมัครในสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากมีผลคะแนนเท่ากับผู้สมัครสายอื่น
 • ผู้ที่สมัครคณะในโครงการ Industrial Professional Training Project จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากมีคะแนนเท่ากับผู้สมัครคนอื่น
 • ผู้สมัครที่ถือสัญชาติอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยู่ในโครงการ ODA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีคะแนนเท่ากับผู้สมัครคนอื่น
 • บุตรหลานของครอบครัวที่ช่วยเหลือในสงครามเกาหลีจะได้รับคะแนนเพิ่ม 5% ของคะแนนทั้งหมด
 • ผู้สมัครที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน

สิทธิพิเศษของทุนรัฐบาลเกาหลี

 • ตั๋วเครื่องบิน (ไปกลับ) ในระดับชั้นประหยัด
 • ค่าตั้งถิ่นฐาน 200,000 วอน (จะได้รับเมื่อถึงเกาหลี)
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน 900,000 วอน/เดือน
  (
  สำหรับโปรแกรมสำหรับนักวิจัย Research จะได้รับ 1,500,000 วอน/เดือน)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับวิจัย
  – คณะ Liberal Arts และ Social Science : 210,000 วอน/เทอม
  – คณะ Natural Science & Engineering : 240,000 วอน/เทอม
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาเกาหลีทั้งหมด 1 ปี
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับปริญญาโท หรือ เอก ทั้งหมด
  (4
  ปี สำหรับระดับปริญญาเอก, 3 ปีสำหรับปริญญาโท, 6 เดือนสำหรับโครงการวิจัย)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยานิพนธ์
  – คณะ Liberal Arts และ Social Science : 500,000 วอน
  – คณะ Natural Science & Engineering : 800,000 วอน
 • ค่าประกันสุขภาพ 20,000 วอน/เดือน
 • หากมีคะแนน TOPIK ในระดับ 5 ขึ้นไป จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่ม 100,000 วอน/เดือน
 • ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเมื่อจบการศึกษา : 100,000 วอน

โปรดศึกษารายละเอียดจากในใบสมัครให้ครบถ้วนอีกครั้ง

ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามหากเป็นข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้จากในเว็บไซต์หรือบนอินเทอร์เน็ต
และเนื่องจากว่าผมได้รับทุนในระดับปริญญาตรี จึงไม่สามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกของระดับปริญญาโท-เอกได้ครับ แต่หากมีข้อมูลที่สงสัยส่งเข้ามาเรื่อยๆ จะอาสานำไปสอบถามรุ่นพี่มาให้เพิ่มเติมได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรื่องอื่นๆ