Homeเรียนต่อเกาหลีข่าวสารทุนเกาหลีรายละเอียดและใบสมัคร ทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2019 (GKS/KGSP Program)

รายละเอียดและใบสมัคร ทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2019 (GKS/KGSP Program)

ออกมาแล้วสำหรับรายละเอียด ใบสมัครของ “ทุนรัฐบาลเกาหลี ระดับชั้นปริญญาตรี (Undergraduate)” หรือ Global Korea Scholarship Program for Undergraduate (GKS) (ชื่อเดิม KGSP) ให้ทุกคนได้เข้าไปศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและเอกสารใบสมัครได้

รูปแบบการรับสมัคร

 1. ผ่านสถานทูตเกาหลี (Korean Embassies)
  รับนักเรียนไทยทั้งหมด 2 คน สามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะจากมหาวิทยาลัย 65 แห่งทั่วประเทศเกาหลี (สามารถอ่านรายชื่อมหาวิทยาลัยและคณะที่สามารถสมัครได้จากเว็บไซต์ตามรายละเอียด้านล่าง)
 2. ผ่านมหาวิทยาลัยท้องถิ่น (Regional Universities) 
  โปรแกรมนี้สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับคัดเลือกดังนี้
 3. โปรแกรมสำหรับอนุปริญญา (Program for Associate Degree)
  หลักสูตรอนุปริญญา (Associate Degree) หลักสูตร 2-3 ปี + เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี สามารถเข้าศึกษาได้ในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีรายละเอียด และขั้นตอนที่แตกต่างกัน สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ StudyinKorea.go.kr และศึกษาเพิ่มเติมได้โดยตรง

เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ StudyinKorea แล้ว รายละเอียดของ ทุนรัฐบาลเกาหลี ปีการศึกษา 2019 จะอยู่ในส่วนของ Recent articles

และเมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียด ในแต่ละประเภทจะมีเอกสารต่างๆ รายชื่อมหาวิทยาลัย/คณะ ที่สามารถเลือกเรียนได้ ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

ทุนรัฐบาลเกาหลี คณะ

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน (ผ่านสถานทูตเกาหลี)

 1. มีสัญชาติไทย (พ่อหรือแม่ต้องไม่มีผู้ใดถือสัญชาติเกาหลี)
 2. อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มีนาคม 1994)
 3. สุขภาพดีทั้งร่ายกายและจิตใจ
 4. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ก่อนวันที่ 1 มีนาคม ปี 2019 (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่สามารถสมัครได้)
 5. เกรดเฉลี่ย 2.64 ขึ้นไป
 6. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยได้รับทุนจากเกาหลีในระดับปริญญาตรีอื่น, ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางต่างประเทศ

ผู้ที่เข้าข่ายการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ
 2. บุตรหลานของทหารผ่านศึกในสงครามเกาหลี
 3. ผู้ที่เลือกศึกษาต่อคณะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 4. ผู้สมัครที่ครอบครัวมีรายได้น้อย

การสมัครทุนจะต้องเลือกผ่านโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งใน 3 รายการ หากสมัครทั้งสถานทูตและผ่านมหาวิทยาลัยท้องถิ่น จะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะและถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร

รายละเอียดอื่นๆสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ StudyinKorea.go.kr

ระยะเวลาการรับสมัคร

เนื่องจากการคัดเลือกนักเรียนในรอบแรก เป็นการคัดเลือกผ่านสถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย สามารถติดตามรายละเอียด กำหนดการรับสมัครได้อีกครั้งผ่านทาง

เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
http://overseas.mofa.go.kr/th-th/index.do

รับคำแนะนำในการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี

สามารถติดตามคำแนะนำในการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี และถามตอบเกี่ยวกับการสมัคร, การเรียนต่อในเกาหลี, การเลือกคณะและมหาวิทยาลัยในเกาหลีได้ผ่านทางเพจ Framekung.com 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรื่องอื่นๆ