Home Tags Get

แท็ก: get

เริ่มต้นชีวิตเรียนพิเศษที่กทม.

นี่เป็นบล็อกแรกของผมที่นี่ครับ หลังจากที่ผมเข้ากทม. มาเรียนพิเศษตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม โดยพักกับคุณน้าที่พรีเมียร์เพลส