Home Tags Video

แท็ก: video

หนึ่งในผลงานจากกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว”

วันนี้ผมเข้าไปโรงเรียน เพื่อเร่งตัดต่อวิดิโอกิจกรรมนี้ให้แล้วเสร็จครับกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่า "คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว 1 ใน 5 หัวข้อเพื่อโรงเรียนและชุมชนของตนเอง"โดยให้นำเสนอโครงงานผ่าน Presentation หรือ วิดิโอนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที