Home Tags หินควันตัม

แท็ก: หินควันตัม

พระพุทธมหาจักรพรรดิ์-พระสยามเทวาธิราช

แปลกไหมครับ ที่ทำไมผมเสนอเรื่องราวของพระและของขลัง เพราะนานมาแล้ว รุ่นพี่ที่เคยทำงานมาด้วยกัน ให้ผมช่วยออกแบบพระ เพื่อพี่เขาจะนำไปดำเนินการจัดสร้างต่อไป