Home Tags Mindmapping

แท็ก: mindmapping

อบรมเทคนิคการเขียน Mind Mapping

สองวันก่อนทราบข่าวจากโรงเรียน ว่าได้รับคัดเลือกให้ทั้งห้องได้เข้าไปฟังการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งครั้งแรกก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน เพราะเผื่อจะได้เอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้าง ก็เลยเตรียมกล้องถ่ายรูป เตรียมไปถ่ายกิจกรรมมาฝากครับ