ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (KGSP/GKS 2020) ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2563

โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (2020 Global Korea Scholarship) ประจำปี 2563 (2020) ประกาศรับสมัครนักเรียนทั่วโลกกว่า 1,276 คน (มากกว่าปีก่อน 436 คน) จาก 153 ประเทศ ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท–เอก และสำหรับนักศึกษาวิจัย เพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศเกาหลีใต้   โควต้าสำหรับคนไทย ทุนรัฐบาลเกาหลีประจำปีการศึกษา 2020 สมัครคัดเลือกผ่านสถานทูต (Embassy track) :  การคัดเลือกทั่วไป (หลักสูตรปกติ - General Applicants) 13 คน (มากกว่าปีที่แล้ว 7 คน) ...