Home Tags Passport

แท็ก: passport

วุ่นวายอีกหนึ่งวัน

เรื่องแรก ผมจะต้องไปทำหนังสือเดินทาง ที่โคราชก็เพิ่งจะมีรับทำหนังสือเดินทางเดิมจะต้องไปทำที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างขอนแก่น หรือ กรุงเทพฯ แต่ผมต้องออกมาระหว่างเรียนครับ เพราะว่าต้องไปทำในวันธรรมดา เลยสละสองคาบบ่ายไปทำ