Friday, December 9, 2022
Homeรีวิวเกาหลีชีวิตประจำวันรับโล่รางวัลพระราชทานจากเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

รับโล่รางวัลพระราชทานจากเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

ผมทราบล่วงหน้าเมื่อไม่กี่วันครับ ว่ามีการประชุมเลือกตัวแทน 1 ใน 16 คนที่จะเป็นผู้รับโล่รางวัล
ที่ระลึกนี้เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
เสด็จเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และทรงเยี่ยมชมโครงการ
การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

จริงๆแล้วผมเองค่อนข้างไม่เกี่ยวข้อง เพราะไม่ได้เป็นนักเรียนในโครงการนี้ แต่นับว่าโชคดี
ที่ในที่ประชุมมีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปเป็นผม ในนามของนักเรียน และนักเรียนรางวัล
พระราชทานปีการศึกษา 2551

รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล 16 คน
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล 16 คน

ผมยอมรับว่าการรับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจมาก เนื่องจากว่ามีการเสนอชื่อผมขึ้น
ในที่ประชุม แต่ก็ค่อนข้างลำบากใจเพราะไม่ได้ผ่านพิธีการซักซ้อม และหลังจากที่เดินเข้าไปใน
กองอำนวยการเพื่อลงชื่อแล้ว ก็พบว่ามีอาจารย์มากมาย และไม่มีนักเรียนเหมือนผมสักคน ให้
พอหายตื่นเต้น ยิ่งต้องสำรวมกายเข้าไปอีกมากเลยครับ (ทำตัวไม่ถูกนั่นเอง)

อาคารเรียนวิทยาศาสตร์
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

12.30 น. ผมเริ่มเตรียมตัวเข้ามาในพิธี ครั้งแรกก็ไม่คิดหรอกครับ ว่าจะได้นั่งหน้าๆ ไปๆมาๆ เดิน
ไปดูหมายเลขก็พบว่า นั่งเป็นแถวที่สามจากข้างหน้า และนั่งริมสุด จึงเห็นพระองค์ท่านได้ชัดเจน
มาก และรอบข้างมีแต่คนสำคัญที่ผมเกร็งไปทั้งตัว เช่น คุณสรพงษ์ ชาตรี นั่งข้างหลัง ผู้อำนวยการ
ดร.กัลยา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯ) นั่งข้างหน้า ข้างๆผมก็คือผู้ปกครองและนิว วงศกร ซึ่ง
เป็นนักแสดงและตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (รูปเดี๋ยวไปเอามาครับ)

14.00 น. พระองค์ท่านเสด็จ ณ อาคารเรียน เปิดแพรคลุมป้าย และมอบโล่เกียรติคุณให้กับ 16
คนที่ผมกล่าวมาข้างต้น และลำดับถัดมาคือรายนามผู้สมทบทุนอีก 170 ท่าน

ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ไม่ตื่นเต้นเหมือนรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน เนื่องจากว่า
เข้าใจว่าเคยผ่านการรับพระราชทานรางวัล รู้สึกภาคภูมิใจและขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
โรงเรียนต่อไป และวันนี้ 20.00 น. อย่าลืมติดตามข่าวในพระราชสำนักนะครับ

โล่รางวัลและหนังสือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
โล่รางวัลและหนังสือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

dsc09348

dsc09356

RELATED ARTICLES

ติดตามเรื่องอื่นๆ