Home Tags กฎของนิวตัน

แท็ก: กฎของนิวตัน

Skoolbuz Award 2010 : Science เซต้า

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านครับ ตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเองคงอยู่กับงานถ่ายทำสื่อการเรียนรู้ที่เน้นว่าแปลกใหม่ สร้างแนวคิดในการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นมา วันนี้จะมาถ่ายทอด และเบื้องหลังการถ่ายทำ