Home Tags คยองบกกุง

แท็ก: คยองบกกุง

“ซอชนมาอึล” หมู่บ้านเกาหลี ท่องเที่ยวไปในถนนสายวัฒนธรรม

หลังจากสอบกลางภาคเสร็จ ผมมีแผนหาที่แถวในโซลหาไปเรื่อยๆในเน็ต ก็ไปพบกับที่หนึ่งบริเวณตรงนี้ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพระราชวังคยองบก จะว่าติดกันเลยก็ได้เป็นหมู่บ้านคนเกาหลี เป็นถนนสายวัฒนธรรมที่คงความดั่งเดิมของเกาหลีไว้ "ซอชนมาอึล (서촌마을)"