Home Tags ชีวิต

แท็ก: ชีวิต

ความเข้าใจคอมพิวเตอร์แบบผิดๆสมัยเป็นเด็ก

ผมโชคดีหน่อย ได้เล่นคอมพิวเตอร์ตอนเด็กๆ ตั้งแต่สมัยอนุบาล ที่ว่าโชคดีก็เพราะ สภาพแวดล้อม มันมีคอมพิวเตอร์มาให้เห็น บางครอบครัวที่ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่เห็น