Home Tags ทุนเรียนนอก

แท็ก: ทุนเรียนนอก

ทุนรัฐบาลเกาหลี (ปริญญาตรี) ประจำปี 2557

มาแล้วครับสำหรับกำหนดการของทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2557 หรือ Korean Government Scholarship Program : KGSP 2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศครับ