Home Tags พระพุทธมหาจักรพรรดิ์

แท็ก: พระพุทธมหาจักรพรรดิ์

พระพุทธมหาจักรพรรดิ์-พระสยามเทวาธิราช

แปลกไหมครับ ที่ทำไมผมเสนอเรื่องราวของพระและของขลัง เพราะนานมาแล้ว รุ่นพี่ที่เคยทำงานมาด้วยกัน ให้ผมช่วยออกแบบพระ เพื่อพี่เขาจะนำไปดำเนินการจัดสร้างต่อไป