หน้าแรก แท็ก รางวัลพระราชทาน

แท็ก: รางวัลพระราชทาน

รับโล่รางวัลพระราชทานจากเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

ผมทราบล่วงหน้าเมื่อไม่กี่วันครับ ว่ามีการประชุมเลือกตัวแทน 1 ใน 16 คนที่จะเป็นผู้รับโล่รางวัลที่ระลึกนี้เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี