Home Tags ร้านอาหารไทยในโซล

แท็ก: ร้านอาหารไทยในโซล

[รีวิว] ร้านอาหารไทยในเกาหลี “ตุ๊กตุ๊กนู้ดเดิ้ลไทย”

อีกหนึ่งรีวิวสำหรับร้านอาหารไทยในเกาหลีครับ คราวนี้เป็นคราวของร้านอาหารไทยเล็กๆ บรรยากาศกันเองๆ "ตุ๊กตุ๊ก นู้ดเดิ้ลไทย (TukTuk Noodle Thai)"ร้านตั้งอยู่บริเวณ Mapo-gu เดินไปจากสถานีฮงเดอิบกุ (Hongik Univ. Station) ออกทางประตู 3 เดินตรงมาประมาณ 700 เมตร ก็จะเป็นที่ตั้งของร้านร้านเปิดตั้งแต่ 11.30 ถึง สี่ทุ่ม (ปิดทุกวันจันทร์ และอาทิตย์ที่สามของเดือน)