Home Tags ลอยกระทง

แท็ก: ลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา 2551

วันนี้เป็นวันลอยกระทงครับ ปีนี้ตรงกับวันพุธ​ซึ่งไม่ใช่วันหยุดครับ ผมก็เลยไม่ได้ไปลอยกับครอบครัวและก็ตัดสินใจไม่ลอยกระทงครับ ไปเก็บบรรยากาศ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแทน