หน้าแรก แท็ก อบรม

แท็ก: อบรม

วิทยากรอบรมใช้งาน WordPress ครูวิทยาศาสตร์

ผ่านไปแล้วครับ สำหรับการเป็นวิทยากรอีกงานหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการอบรมที่ค่อนข้างยากพอสมควร ในการเรียนการสอนครั้งนี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรม