Home Tags แนวคิด

แท็ก: แนวคิด

เรื่องก่อนสอบที่พูดหลังสอบ

เหตุที่ตั้งชื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ผมเพิ่งจะผ่านสอบกลางภาคมาหมาดๆครับ โรงเรียนนี้ไม่มีสอบกลางภาคสำหรับเด็กม.ต้น พอมาอยู่ม.ปลาย ก็จะมีสอบกลางภาค และปีนี้ก็เป็นปีแรกจาก