Home Tags โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

แท็ก: โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รับโล่รางวัลพระราชทานจากเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

ผมทราบล่วงหน้าเมื่อไม่กี่วันครับ ว่ามีการประชุมเลือกตัวแทน 1 ใน 16 คนที่จะเป็นผู้รับโล่รางวัลที่ระลึกนี้เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เรื่องโรงเรียนที่หลายคนไม่ทราบ

เปิดเทอมแล้วครับ หลังจากที่ตอนที่แล้วผมได้พูดเกี่ยวกับโรงเรียนและตัวของผมไปหลายเรื่องถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโรงเรียน ก็ต้องเอามาแผ่หยิบให้ฟังเป็นประเด็นเลยว่า หลายๆคำ