Home Tags AirAsia

แท็ก: AirAsia

[CR] รีวิวบริการ Red Carpet ของ AirAsia

CR (Consumer Review) รีวิวนี้เป็นรีวิวจากการใช้บริการจริงและไม่ได้รับเงินสนับสนุน บินไปเกาหลีรอบนี้ได้ลองใช้ บริการพรมแดง Red Carpet ของแอร์เอเชีย (Thai AirAsia X) มาครับ เลยมาแบ่งปันประสบการณ์ ว่าบริการใหม่นี้มีความน่าสนใจอย่างไร และจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้มากน้อยแค่ไหน มาลองดูกัน ข้อมูลเกี่ยวกับบริการพรมแดง หรือ Red Carpet จากเว็บของ AirAsia สรุปบริการนี้โดยคร่าวๆคือ สิทธิ์ใช้บริการเลานจ์เฉพาะของ The...