Home Tags Certificate

แท็ก: certificate

ปิดเทอมแล้วครับ ~

เช้านี้ผมตั้งปฏิญาณไว้ครับว่า จะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือตอนตี 4 ให้ได้ หลังจากที่ผมเองพยายามสร้างข้อตกลงว่าจะอ่านหนังสือ ตลอดระยะเวลาที่ม.ปลายสอบ (ม.ต้นเลยหยุดได้อ่านหนังสือ) ทั้ง