หน้าแรก แท็ก ทุนรัฐบาลเกาหลี 2564

แท็ก: ทุนรัฐบาลเกาหลี 2564

รายละเอียดและใบสมัคร ทุนรัฐบาลเกาหลีป.ตรี ประจำปี 2021 (GKS/KGSP Program)

กำหนดการรับสมัครของ “ทุนรัฐบาลเกาหลี ระดับชั้นปริญญาตรี (Undergraduate)” หรือ Global Korea Scholarship Program for Undergraduate (GKS) (ชื่อเดิม KGSP) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้ รูปแบบการรับสมัคร รูปแบบที่ 1 ผ่านสถานทูตเกาหลี (Korean Embassies)รับนักเรียนไทยทั้งหมด...