Home Tags แนะแนวทำงานที่เกาหลี

แท็ก: แนะแนวทำงานที่เกาหลี

พบปะรุ่นพี่ทุนรัฐบาลเกาหลี ในงานแนะแนวทำงานต่อเกาหลี – จบแล้วไปไหน?

ผมมีโอกาสได้ไปพูดและร่วมรับฟังประสบการณ์ดีๆจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขา มาร่วมแชร์กันในงาน "จบแล้วไปไหน?" ที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (Royal Thai Embassy, Seoul), Seoul Global Center และ ชุมชนนักเรียนไทยในเกาหลี มีโอกาสได้พบปะกับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาต่ออยู่ที่เกาหลี ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลาย จนถึงปริญญาเอก เข้ามารับฟังคำแนะนำและประสบการณ์การหางานทำที่เกาหลี เริ่มต้นการบรรยายโดย Speaker ท่านแรกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับ "อาจารย์เกวลิน ศรีม่วง" อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก (Hankuk...