Thursday, December 8, 2022
Homeเรียนต่อเกาหลีชีวิตในเกาหลีบันทึกการต่ออายุพาสปอร์ตที่เกาหลี (ทำเล่มใหม่และการแจ้งเรื่องที่ตม.เกาหลี)

บันทึกการต่ออายุพาสปอร์ตที่เกาหลี (ทำเล่มใหม่และการแจ้งเรื่องที่ตม.เกาหลี)

ต้นปีจำได้ว่าพาสปอร์ตที่ถืออยู่จะหมดอายุพอดีครับ และปกติถ้าพาสปอร์ตที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน ไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหนก็มีสิทธิ์โดนปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือปฏิเสธตั้งแต่จะออกจากสนามบินเลย มีความจำเป็นต้องต่ออายุหนังสือเดินทางแต่ตอนนั้นเราก็ไม่สะดวกที่จะกลับไปดำเนินเรื่องที่ไทย ก็เลยลองหาข้อมูล และมาจัดการที่สถานทูตไทยในเกาหลีดูครับ

ข้อจำกัดของการต่อพาสปอร์ตในต่างประเทศ : เนื่องจากรูปเล่มจะออกใหม่ที่ประเทศไทย จะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 เดือน ในการส่งรูปเล่มให้ในที่อยู่ที่เกาหลี ดังนั้นใครมีเหตุต้องใช้พาสปอร์ตควรคำนวณวันเวลาให้ดี การต่อหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย แน่นอนว่าได้เร็วภายใน 1-2 วัน แต่ก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ต้องเดินทางไปประเทศไทยด้วยตนเอง นักเรียน-คนที่ทำงานในเกาหลี เวลาวางแผนกลับไทย ลองสังเกตวันหมดอายุในหนังสือเดินทางให้ดี และถ้ามีโอกาสก็ให้ต่อจากที่ไทยมา น่าจะสะดวกกว่าครับ

และจริงๆแล้ว ไม่มีคำว่า “ต่ออายุพาสปอร์ต” ในสารบบนะครับ จะเป็นการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เลย หมายความว่าข้อมูลต่างๆอย่างเช่น รูปถ่าย, หมายเลขพาสปอร์ตของเราก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วย

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ใหม่ในเกาหลี

สิ่งที่ต้องเตรียม : 
1. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ตัวจริง) (ถ้าหายจะต้องนำใบแจ้งความแนบไปด้วย โดยให้แจ้งความที่สถานีตำรวจ)
2. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
3. ค่าธรรมเนียม 40,000 วอน (เงินสดเท่านั้น)

* สถานทูตปรับค่าธรรมเนียมขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ตามประกาศใน Facebook 

1. ให้ไปยื่นเรื่องที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (Royal Thai Embassy, SEOUL)
ที่อยู่ : 서울특별시 용산구 대사관로 42 태국대사관
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย, กรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ใส่กระดาษไว้ก่อน แล้วให้กดรับบัตรคิวหมายเลข 3 โดยห้องสำหรับทำพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) เล่มใหม่จะเป็นห้องเล็กๆ อยู่ถัดจากเคาน์เตอร์

สถานทูตไทยในเกาหลี ทำพาสปอร์ตใหม่ ทำพาสปอร์ตหาย

2. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม เพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ข้างในจะมีเจ้าหน้าที่คนไทย อธิบายขั้นตอนต่างๆให้ รวมไปถึงถ่ายรูปสำหรับทำพาสปอร์ตด้วย

การขอรับเล่มหนังสือเดินทาง

1. สามารถขอรับเล่มได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องนำใบเสร็จ พร้อมด้วยหนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากยังไม่หมดอายุ) มาขอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ตามวันเวลานัดรับด้านหน้าใบเสร็จ และจะต้องติดต่อโทรศัพท์สอบถามสถานเอกอัครราชทูตฯ (เบอร์ 02 795-0095 ต่อ 108 หรือ 113) ก่อนมารับเล่มหนังสือเดินทาง

2. มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเล่มแทน จะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ในใบรับหนังสือเดินทาง กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่หมดอายุ จะต้องให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงในวันรับด้วย บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้รับหนังสือเดินทางแทน จะต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแสดงด้วย

3. ขอรับเล่มทางไปรษณีย์ จะต้องเสียค่าไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงิน 2,960 วอน หนังสือเดินทางเล่มใหม่จะส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจ่าหน้า ดังนั้นต้องเขียนให้ชัดเจน แนะนำให้เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ภาษาเกาหลี เบอร์โทรศัพท์ผู้รับ เป็นภาษาเกาหลี เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการครับ เมื่อเสร็จแล้วเราจะได้สำเนาไว้ด้วย แนะนำให้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพิ่มเติมเป็นหลักฐาน เพราะในนี้จะมีหมายเลขสำหรับตรวจสอบพัสดุได้ครับ (เผื่อทำหาย) หากไม่ได้รับหนังสือเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตาม เขาแจ้งว่าเราจะต้องรับผิดชอบเอง ด้วยการทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และหากเอกสารมีการตีกลับไปที่สถานทูตฯ จะต้องเดินทางไปรับหนังสือด้วยตนเองเท่านั้น และชำระค่าส่งในการตีกลับ

(อัพเดตข้อมูลเรื่องการรับหนังสือเดินทาง จากน้องมัดหมี่ ที่ทำงานรับผิดชอบในส่วนนี้ครับ)

ใบปะหน้าสำหรับส่งพัสดุ จะต้องกรอกรายละเอียดตรงนี้ให้ดีๆ และชัดเจน

จากนั้นรอไปประมาณเกือบเดือน หนังสือเดินทางเล่มใหม่ก็จะส่งถึงที่บ้าน สิ่งที่เราในฐานะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลี (ทุกคนที่ถือบัตรต่างด้าว Alien Registration Card, สำหรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องครับ) จะต้องทำก็คือการ “แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล” ครับ

เพราะตามกฎหมายเกาหลี ระบุว่า ชาวต่างชาติจะต้องแจ้งหากเปลี่ยนหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มใหม่ภายใน 44 วัน นับจากวันที่ระบุไว้ในเล่มพาสปอร์ต (แต่หากทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องแจ้งภายใน 14 วันหลังจากกลับเข้าประเทศ) ไม่เช่นนั้นจะมีค่าปรับตั้งแต่ 1 แสน-1 ล้านวอน

5. ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) Hikorea.go.kr จากนั้นก็ทำการจองคิว เพื่อเข้าไปดำเนินการเปลี่ยนที่ตม.ครับ คิวที่นี่ก็เต็มเร็วมากและมีคนใช้บริการอยู่เรื่อยๆ แนะนำว่าให้จองไว้เนิ่นๆก็ดี

เว็บไซต์ Hikorea สำหรับการจองเพื่อเข้าไปรับบริการที่ตม. (จำเป็นต้องจองก่อนเข้ารับการบริการ)

6. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก เว็บไซต์ของตม. ไปล่วงหน้า หรือรับแบบฟอร์มได้จากที่ตม. แต่ควรไปกรอกแต่เนิ่นๆ ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน กรอกหมายเลขหนังสือเดินทาง, วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ ตามหนังสือเล่มใหม่ และแจ้งกับตม.ว่า เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง (ไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่จำเป็นต้องใช้รูปถ่าย)

ตัวอย่างใบที่ต้องกรอกเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยสีเหลืองเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก สีแดงคือข้อมูลที่ได้จากพาสปอร์ตเล่มใหม่ หากใครที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็ต้องกรอกข้อมูลที่ทำงาน, เบอร์โทรศัพท์ลงไปด้วย

เมื่อแจ้งแล้วข้อมูลก็จะได้รับการแก้ไขทันทีเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ หากใครที่สะดวกในการคุยภาษาเกาหลี สามารถแฟ็กซ์ได้ ก็สามารถส่งรายละเอียดไปทางแฟ็กซ์ได้เช่นกันที่หมายเลข 1577-1346 และอีกหนึ่งช่องทางคือ การแจ้งออนไลน์ผ่าน E-Application (전자민원) ของ HiKorea.go.kr ครับ เข้าไปในหน้าแรกแล้วเลือก 전자민원 เลือก 등록사항변경신고 โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการครับ

หากมีคำถามอะไรสงสัย หากสามารถตอบได้ก็จะมาทยอยตอบในคอมเมนต์นะครับ

RELATED ARTICLES

ติดตามเรื่องอื่นๆ